For at kunne handle i Fafla Mikromarked, har vi brug for oplysninger om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse for at kunne sende varen til dig.

Vi opbevarer dine oplysninger i 5 år, regnet fra udgangen af det år, hvor du har købt varen.

Fafla Mikroværksted er dataansvarlig og har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Oplysningerne om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse håndteres endvidere af iZettle, der håndterer vores online butik.

Du har altid mulighed for at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig.

Uanset om vi behandler dine personoplysninger med henblik på opfyldelsen af en kontrakt eller på baggrund af dit samtykke, vil vi altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Hvis der er fejl i vores oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet).

Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, kan du kontakte os på e-mail: [email protected]

Hvis du ønsker at klage over Fafla Mikromarkeds behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: [email protected]